Icons

[icon name=’home’]

[icon name=’newspaper’]

[icon name=’paint-format’]

[icon name=’image’]

[icon name=’images’]

[icon name=’music’]

[icon name=’play’]

[icon name=’film’]

[icon name=’book’]

[icon name=’file’]

[icon name=’profile’]

[icon name=’file2′]

[icon name=’file3′]

[icon name=’stack’]

[icon name=’cart’]

[icon name=’phone’]

[icon name=’envelope’]

[icon name=’screen’]

[icon name=’mobile’]

[icon name=’undo’]

[icon name=’redo’]

[icon name=’forward’]

[icon name=’reply’]

[icon name=’bubble’]

[icon name=’bubbles’]

[icon name=’bubble2′]

[icon name=’bubbles2′]

[icon name=’user’]

[icon name=’users’]

[icon name=’quotes-left’]

[icon name=’search’]

[icon name=’expand’]

[icon name=’contract’]

[icon name=’lock’]

[icon name=’cog’]

[icon name=’cogs’]

[icon name=’bars’]

[icon name=’earth’]

[icon name=’link’]

[icon name=’warning’]

[icon name=’notification’]

[icon name=’question’]

[icon name=’info’]

[icon name=’checkmark’]

[icon name=’minus’]

[icon name=’play2′]

[icon name=’volume-low’]

[icon name=’arrow-right’]

[icon name=’arrow-left’]

[icon name=’arrow-right2′]

[icon name=’arrow-left2′]

[icon name=’arrow-right3′]

[icon name=’arrow-left3′]

[icon name=’checkbox-checked’]

[icon name=’checkbox-unchecked’]

[icon name=’checkbox-partial’]

[icon name=’radio-checked’]

[icon name=’radio-unchecked’]

[icon name=’mail’]

[icon name=’mail2′]

[icon name=’googleplus’]

[icon name=’googleplus2′]

[icon name=’googleplus3′]

[icon name=’facebook’]

[icon name=’facebook2′]

[icon name=’facebook3′]

[icon name=’instagram’]

[icon name=’twitter’]

[icon name=’twitter2′]

[icon name=’twitter3′]

[icon name=’feed’]

[icon name=’feed2′]

[icon name=’feed3′]

[icon name=’youtube’]

[icon name=’youtube2′]

[icon name=’vimeo’]

[icon name=’vimeo2′]

[icon name=’vimeo3′]

[icon name=’flickr’]

[icon name=’flickr2′]

[icon name=’flickr3′]

[icon name=’picassa’]

[icon name=’picassa2′]

[icon name=’dribbble’]

[icon name=’dribbble2′]

[icon name=’dribbble3′]

[icon name=’github’]

[icon name=’github2′]

[icon name=’github3′]

[icon name=’github4′]

[icon name=’github5′]

[icon name=’wordpress’]

[icon name=’wordpress2′]

[icon name=’blogger’]

[icon name=’blogger2′]

[icon name=’tumblr’]

[icon name=’tumblr2′]

[icon name=’skype’]

[icon name=’reddit’]

[icon name=’linkedin’]

[icon name=’lastfm’]

[icon name=’lastfm2′]

[icon name=’delicious’]

[icon name=’stumbleupon’]

[icon name=’stumbleupon2′]

[icon name=’pinterest’]

[icon name=’pinterest2′]

[icon name=’file-pdf’]

[icon name=’html5′]

[icon name=’html52′]

[icon name=’chrome’]

[icon name=’firefox’]

[icon name=’IE’]

[icon name=’opera’]

[icon name=’safari’]